Strykejernet Årsplan og semester

1. skoleår

Høstsemester

Basiskurs: Elevene følger obligatoriske basiskurs i tegning, maleri, grafikk og skulptur.

Utstillinger: Obligatorisk deltagelse ved elevutstillinger etter en 3 ukers kursperiode.

Arbeidsmappe: Hver elev lager egen arbeidsmappe gjennom hele semesteret.


SEMESTERAVSLUTNING:

Arbeidsmappe: Hver elev presenterer egen arbeidsmappe.

Semesterutstilling: Hver elev presenterer eget kunstneriske arbeide.

Vårsemester

Veileder: Elevene velger mellom ulike kurs eller en selvstendig fordypning med veileder.

Utstillinger: Obligatorisk deltagelse ved elevutstillinger etter en 3 ukers kursperiode.

Arbeidsmappe: Hver elev lager egen arbeidsmappe gjennom hele semesteret.


HOVEDOPPGAVE:

Arbeidsmappe: Hver elev presenterer egen arbeidsmappe + vurdering.

Semesterutstilling: Hver elev presenterer eget kunstneriske arbeide.

Studietur: 3 mnd opphold på Can Serrat, Spania (frivillig).

2. skoleår

Høstsemester

Veileder: Elevene velger mellom ulike kurs eller en selvstendig fordypning med veileder.

Utstillinger: Obligatorisk deltagelse ved elevutstillinger etter en 3 ukers kursperiode.

Arbeidsmappe: Hver elev lager egen arbeidsmappe gjennom hele semesteret.


SEMESTERAVSLUTNING:

Arbeidsmappe: Hver elev presenterer egen arbeidsmappe.

Semesterutstilling: Elevene presenterer sitt kunstneriske arbeide.

Vårsemester

Veileder: Elevene velger mellom ulike kurs eller en selvstendig fordypning med veileder.

Utstillinger: Obligatorisk deltagelse ved elevutstillinger etter en 3 ukers kursperiode.

Arbeidsmappe: Hver elev lager egen arbeidsmappe gjennom hele semesteret.


HOVEDOPPGAVE:

Arbeidsmappe: Hver elev presenterer egen arbeidsmappe + skriftlig vurdering.

Semesterutstilling: Presentasjon av hver elevs kunstneriske arbeide.

Studietur: Can Serrat, Spania (frivillig).


Tilbake til hovedmeny

Strykejernet Kunstskole AS